Ławka betonowa DECO 11

nr katalogowy: ST-01-DCRB-011 / ST-01-DCRS-011Ławka betonowa DECO 11

Opis

Urządzenie komunalne typu ławka bez oparcia. Konstrukcja wykonana z białego lub szarego betonu architektonicznego. Siedzisko z drewna w kształcie poprzecznych desek.

Przedstawiony rysunek należy traktować jako poglądowy. Może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego produktu.

Dane techniczne

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/– 5%

Materiały


Sposób montażu

Ławka wolnostojąca.

Stosowanie urządzeń równoważnych

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się stosowania produktów zbudowanych z inny materiałów niż opisane powyżej oraz nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od przedstawionych parametrów technicznych ponad tolerancję +/– 5% (dotyczy to zarówno wymiarów urządzenia – patrz punkt „Dane techniczne” oraz budowy urządzenia – patrz punkt „Materiały”).

Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia

Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne przeszkody.

Użytkowanie i konserwacja

Załączniki

Zał. 1. Wymiary urządzeniaZał. 2. Dostępna kolorystyka drewnaZał. 3. Dostępna kolorystyka betonu